Beste 70-plussers, het is er al een poos niet van gekomen om ouderenmiddagen te organiseren. Deze middagen hebben velen van ons gemist. Op donderdag 18 april hebben wij een middag in’ De Zaaier’ in IJsselmuiden. Welkom om 14.30 uur tot omstreeks 16.30 uur. Wilt u deze datum alvast noteren ?! Nader bericht volgt in één van de volgende ‘Ons Eigen Blad.

Vriendelijke groeten Jan en Annie van Oossanen