In lijn met de traditie hoopt het bestuur van jeugdvereniging ‘Time Deum’ dit jaar weer een ouderenreis te organiseren! De datum is vastgelegd op 27 mei. Graag willen we de 70-plussers vragen om deze datum in de agenda te zetten. Verdere informatie volgt nog.

We hopen op een gezegende en gezellige dag met elkaar!

Hopelijk tot dan!