“Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling.” (Hebreeën 13 : 7)

Met ontroering hebben wij (vanmorgen) op 1 mei 2020 kennisgenomen van het bericht, dat de Heere op Zijn tijd tot Zich heeft genomen Zijn dienaar Ds. B. van der Heiden, in de leeftijd van 74 jaar.
Vanaf 17 januari 1996 tot 12 januari 2000 heeft hij onze gemeente als predikant mogen dienen. In dit ambt heeft hij met Gods hulp en met de liefde van zijn hart de weg der zaligheid in Jezus Christus mogen aanwijzen en aanprijzen. De eeuwigheid zal de vruchten hiervan openbaren. Er is een geestelijke band gelegd in die tijd. En dat is een band die de tijd overschrijdt. Hij mag Zijn Verlosser en Zender nu eeuwig verheerlijken, wat hij in zijn leven zoveel heeft mogen doen in prediking en pastoraat.

—————-

Op 21 april is Gerrit Roos overleden, in de leeftijd van 71 jaar. Echtgenoot van N. Roos-Stark.

Op 31 maart is Jan van den Berg  overleden, in de leeftijd van 72 jaar. Echtgenoot van C. van den Berg-Limburg.

Op 30 maart is Siemen Visscher overleden, in de leeftijd van 82 jaar. Echtgenoot van A. Visscher-Bakker.

Op 25 maart is Adriana Elizabeth Kanis – de Jongh overleden, in de leeftijd van 76 jaar. Echtgenote van M.E.J. Kanis.

Op 22 maart is Klaasje van den Belt overleden, in de leeftijd van 63 jaar.

Op 20 maart is Jan Leusink overleden, in de leeftijd van 89 jaar. Sinds 13 augustus 2011 weduwnaar van Dirkje Kroeze