Beste gemeenteleden,

Om teleurstellingen te voorkomen, leek het ons goed u nogmaals te melden dat bezoek aan (vermoedelijke) coronapatiënten van overheidswege niet mag. Ieder sterfgeval dient aangemerkt te worden mede als veroorzaakt te zijn door het coronavirus, ook al heeft er geen test plaatsgevonden. Dat geldt ook bij begrafenissen. Isala staat zelfs geen pastoraal bezoek toe aan stervenden.

Dit is niet alleen voor zieken en nabestaanden heel moeilijk, ook voor ons als broeders. Wees ervan overtuigd dat ook het hart van de broeders hieronder huilt nu zij hun pastorale taak niet door fysieke aanwezigheid kunnen vervullen. Hoe graag zouden we letterlijk dichtbij u hebben kunnen staan. Hopelijk hebt u er begrip voor. Schroom niet om ook zelf telefonisch contact te zoeken als u daaraan behoefte hebt.

Wat begrafenissen betreft nog het volgende.

Rouwdienst
In deze ernstige tijden wordt de rouwplechtigheid in de kerk en op de begraafplaats sober en kort gehouden, ook om de tijd dat mensen elkaar kunnen besmetten zo veel mogelijk te beperken.
Er is tijdens de rouwdienst wel plaats voor een kort en gericht dankwoord.

Niet lekker of ziek?
Iedereen die zich niet lekker voelt, die hoest of niest, die keelpijn of vergelijkbare klachten heeft, is volgens de regels van de overheid verplicht thuis te blijven.
Als u of een mede gezinslid koorts heeft, bent u volgens de regels van de overheid verplicht om met uw hele gezin thuis te blijven.
Op deze regels is geen uitzondering denkbaar. Brengt u anderen alstublieft niet in gevaar.
In geval u zich niet aan die regels houdt en anderen daardoor in gevaar brengt, kan het zijn (wat niemand wil) dat u tijdens de plechtigheid wordt gevraagd om de ruimte te verlaten.

Afstand
Iedereen moet ruim afstand van elkaar houden. Als familieleden als familie in aanraking geweest zijn met een besmet persoon, zal daarbij door de voorganger meer dan de gebruikelijke 1,5 m gehanteerd worden.

Video

Begrafenisonderneming Vos regelt dat de begrafenis zowel in de kerk als op het graf op integere wijze per video gevolgd kan worden. Mocht een andere begrafenisonderneming de uitvaart verzorgen, dan kun u die attent maken op de firma die dit regelt: de heer Overduin, tel. nr. 0650594085.

De kerkenraad