Bericht d.d. 7 juli 2021 – weer thuis

De dominee mocht dinsdagavond weer thuiskomen. We zijn dankbaar dat er geen ernstige klachten zijn. Met medicatie moet hij de komende vier weken rust houden.

Opnieuw willen wij iedereen dringend verzoeken om de pastorie te mijden met bezoek en/of telefoontjes. Uw meeleven middels een kaartje wordt zeker op prijs gesteld.

De kerkenraad
———————————————–

Bericht d.d. 6 juli 2021 – opname

Afgelopen weekend had onze dominee last van vermoeidheid en kortademigheid. Onderzoeken wijzen uit dat het veroorzaakt wordt door het hart en/of de bloedvoorziening rondom het hart. Reden dat de dominee maandagavond is opgenomen voor verder onderzoek en mogelijke behandeling(en). Wij houden u als kerkenraad op de hoogte via dit nieuwsbericht.

Begrijpelijk dat u zich sterk verbonden voelt met onze pastor en pastorie. Toch willen wij iedereen dringend verzoeken om de pastorie te mijden met bezoek en/of telefoontjes. Uw meeleven middels een kaartje is uiteraard prima.

De kerkenraad
———————————–