Beste mensen,

Wij hopen op D.V. zaterdag 21 december weer een maaltijd te organiseren in De Beukelaar. Deze is dan bestemd voor mensen uit de buurt waar onze kerk staat. Deze maaltijd zal weer in het teken staan van ontmoeting en kennismaking. Wij nodigen de mensen via een flyer uit, zodat ze zich op kunnen geven. We hebben dan weer hulp nodig om het eten etc. gereed te maken. Als ik naar het enthousiasme van vorig jaar kijk, zijn er vast weer mensen die ons hierbij willen helpen. Er zijn 2 momenten dat helpers in De Beukelaar kunnen komen om te helpen: 15.00 uur of 16.45 uur.

De maaltijd (in de vorm van een lopend buffet) zal zijn van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Aansluitend kunnen mensen en helpers nog genieten van een muzikale avond in de kerkzaal, waar onze koren zullen zingen en er zal ook instrumentale muziek te horen zijn.

(Doop-)leden vanaf 16 jaar kunnen zich opgeven. Op de website van de kerk staat onder het tabblad commissies ‘Poortkerk naar buiten’ en daar staat een link waar u zich kunt opgeven. Het kan ook via de mail: poortkerknaarbuiten@gmail.com.

Zie verder ook de social media. Opgeven graag vòòr 7 december.

Namens de commissie,

Kees van Duijn

Cor van ’t Hof

Leanne Sinke

Adrianne Schilder