In de periode tussen 2005 en 2010 is onze gemeente gediend door ds. J.J. Tanis. Ds. Tanis herdacht onlangs zijn 40-jarig ambtsjubileum. Later dit jaar zal hij D.V. afscheid nemen van de gemeente van Boskoop en met emeritaat gaan. Vanwege zijn jubileum en emeritering is vanuit de gemeente Boskoop het initiatief genomen om een prekenboek uit te geven. Het bevat tien preken, en heeft als titel ‘Wie is toch Deze?’. Door dit prekenboek te bestellen (à €14,95) haalt u niet alleen een waardevol boek in huis, maar steunt u ook de verbouwing van het kerkgebouw van de zustergemeente te Boskoop. Bestellen kan via J.J. Jacobse, Waddinxveen; email