De kerkenraad blijft graag op de hoogte van jongeren die studeren, zeker als zij op kamers wonen. Het verzoek is dan ook of studenten (of hun ouders) zich willen melden bij ouderling Stam, zo zij dat nog niet hebben gedaan: jjstam@gergemkampen.nl