Tijdens de laatstgehouden manslidmatenvergadering is gebleken dat er bij een aantal leden behoefte bestaan samen met de kerkenraad en bouwcommissie terug te blikken naar het besluitvormingsproces dat ertoe heeft geleid dat de kerkzaal en Beukelaar worden opgeknapt en verbouwd. De datum
voor deze avond is woensdag 1 juni. Wegens agendabezettingen kon het helaas niet eerder. We beginnen om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.