De broeders G. Roos en A. van Kranenburg zien zich, in verband met hun gezondheid, genoodzaakt tijdelijk even een stapje terug te doen.

  • Wijk 7 (br.G. Roos) wordt waargenomen door br. B.J. Regterschot.
  • De zorginstellingen (br. G. Roos) worden waargenomen door de wijkouderling behorende tot het betreffende wijknummer voor de ‘T’ (zie uw gemeentegids)
  • Wijk 5 (br. A. van Kranenburg) wordt waargenomen door br. J.A. Schouls.

Indien nodig kunt u zich tot de waarnemende broeders wenden. (zie ook pagina 44/gemeentegids)

De kerkenraad