Broeder Dokter, onze huidige administrateur van de kerk, heeft ons te kennen gegeven dat hij wil stoppen met dit werk. Vandaar dat we op zoek zijn naar gegadigden voor deze functie. Het betreft een bezoldigde betrekking voor 16 uur in de week. De administrateur werkt in nauw overleg met de penningmeester van de kerk.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerk, diaken J. A. v.d. Spek, of met ouderling C.J. v.d. Belt, voorzitter commissie van beheer. Leden die affiniteit hebben met dit werk en dit werk willen gaan doen, kunnen hun sollicitatiebrief met cv schrijven of mailen naar scriba Van de Beek. Uiterste inleverdatum: woensdag 15 februari.

De kerkenraad