Op de Groen van Prinstererschool is een vacature ontstaan voor de functie van interieurverzorgster (op twee dagen, drie uur en een kwartier per dag). Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die af en toe zouden willen invallen. Hiervoor geldt dat alle beetjes helpen.

Een oproep onder de ouders had tot op heden nog geen succes. Vandaar dat we nu via het kerkblad een iets bredere kring aan mogelijk belangstellenden proberen aan te spreken. Het gaat om de dage-lijks terugkerende schoonmaak van de school en af en toe een wat grotere klus als een vloer in de was zetten. Uiteraard staat er een gepast salaris tegenover. Er is een gezellig team van in totaal 5 interieurverzorgsters. Is er iemand die belangstelling heeft en wil bijdragen aan een schone school voor de kinderen? Voor vragen of het tonen van belangstelling kunt u zich melden bij ondergetekende.

Jan Jaap Karsten (directeur) dir@gvpschoolk