De kerkenraad deelt u mee dat er donderdagavond 23 januari, na de avonddienst, een manslidmatenvergadering zal gehouden worden voor het verkiezen van een ouderling.