De familie Hoogeveen heeft te kennen gegeven dat ze na 27 (!) jaar willen stoppen met de coördinatie van de verspreiding van het kerkblad en Poortnieuws. Dat vinden we jammer, maar tegelijkertijd is er alle begrip voor hun besluit. Als kerkenraad zijn wij hen zeer dankbaar voor het vele werk dat zij, veelal op de achtergrond, voor de gemeente hebben gedaan. U begrijpt dat we nu op zoek zijn naar een nieuwe coördinator die ervoor zorgt dat de bladen tijdig bij zo’n 950 adressen terecht komen. De tijdsbelasting is ongeveer 7 uur per veertien dagen. Belangstellenden kunnen zich tot 25 november melden bij de scriba: scriba@gergemkampen.nl.