Vanwege de huidig pandemie is het niet mogelijk om een informatieavond te plannen voor w.b.t het nodige onderhoud van kerk en bijgebouwen. Vandaar dat we besloten hebben een uitvoerige brochure te maken met daarnaast een impressie door een virtuele rondleiding. In onderstaande film kunt u bekijken hoe een en ander er uit zou komen te zien als de ontwikkelde plannen doorgaan.