Op 16 juni is er een groep gezondheidszorgmedewerkers bijeengekomen om samen te kunnen sparren over onderwerpen waar we tegen aan lopen in ons werk in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingstehuis en ziekenhuis. Denk aan onderwerpen zoals terminale en palliatieve zorg,
euthanasie, abortus en tot waar kun je meewerken aan een behandeling. Ook hebben we gesproken over wat wij als gemeente kunnen betekenen voor naastenhulp buiten de gemeente.
In de toekomst hopen wij een spreker te kunnen uitnodigen die met ons aan tafel kan gaan om mee te denken en handvatten te geven in het verantwoorden van onze keuzes tegenover collega’s en patiënten. Wilt u hier ook over meepraten? Schuift u de volgende keer gerust aan.
Verdere informatie zal hierover nog komen.