Gemeente,

Inmiddels zijn de coronamaatregelen gewijzigd en op een aantal punten veranderd. Met name het afschaffen van de anderhalvemeter-afstand is een forse wijziging. Wel is in openbare gebouwen, theaters en dergelijke, een coronapas enzovoort verplicht. Hoe gaan wij als gemeente en kerkenraad hiermee om zowel wat betreft de kerkdiensten als de verenigingen?

Allereerst zijn wij dankbaar dat er verruiming mogelijk is. Terug naar ‘normaal’? Laten we blijvend beseffen dat het niet normaal is dat we op zondag een plaats mogen krijgen in de kerk om in vrijheid Zijn Woord te horen.

Opschaling

Het moge duidelijk zijn dat we in de kerk niet met een pas gaan werken of wat dies meer zij. In overleg met de coronacommissie zijn we tot het volgende besluit gekomen wat betreft de kerkdiensten. Dit besluit tot verder opschaling is mede tot stand gekomen door de volgende overwegingen.

 1. Er is nog geen optimale ventilatie in de kerkzaal.

 2. Met inachtneming daarvan proberen we toch te streven naar de mogelijkheid dat iedereen eenmaal per zondag naar de kerk kan.

 3. We houden rekening met degenen die het om wat voor reden dan ook niet aandurven naar de kerk te gaan als de anderhalve meter-afstand gedeeltelijk of geheel wordt losgelaten. Dit ook conform het advies van de deputaten.

 4. Het virus is niet weg. Hier en daar ontstaan nog steeds besmettingshaarden. Denk aan onze gemeente in Elspeet.

Diensten

Het besluit is als volgt:

Er komen voorlopig drie diensten.

  • Dienst A:

   • 370 personen; banken worden om en om van links naar rechts zonder afstand gevuld; bank ervoor en erachter blijft dus leeg.

  • Dienst B:

   • 250 personen; banken worden gevuld met 1,5 meter afstand; bank ervoor blijft leeg. ([groepsgrootte is nu onbekend; Indien gering aanvullen tot 250 met leden uit groep A of C]

  • Dienst C:

   • 370 personen; banken worden om en om van links naar rechts zonder afstand gevuld; bank ervoor en erachter blijft leeg.

  • De diensten rouleren als volgt:

   Roulatiesysteem

   1e dienst 9.30 u

   2e dienst 14.00 u

   3e (lees)dienst 17.00 u

   Zondag 1

   A

   B

   C

   Zondag 2

   B

   C

   A

   Zondag 3

   C

   A

   B

   Zondag 4

   A

   B

   C

  • Donderdagavonddienst:

   • Enkele vakken worden beschikbaar gesteld voor (doop)leden uit groep B die de 1,5 meter graag gewaarborgd ziet.

Dit alles met ingang van zondag 3 oktober. Totaal op een zondag zit je dan tegen de 1000 kerkgangers, en dat was ook het gemiddelde aantal bij een volle kerk.

Aanmelding

De aanmelding voor degenen die geen probleem hebben met het gedeeltelijk loslaten van de anderhalve meter afstand blijft hetzelfde: via de site aanmelden en u krijgt bericht in welke dienst u wordt verwacht. Dat kan ook een dienst zijn waarin nog wel de anderhalvemeter-afstand geldt. Dat merkt u vanzelf. U wordt wel verzocht ook een leesdienst te accepteren. U schuift bij weigering namelijk dan niet automatisch door naar de eerstvolgende kerkdienst, maar naar de eerstvolgende leesdienst.

Degenen die alleen in een dienst met anderhalve meter afstand willen komen, dienen dit uiterlijk donderdag 30 september te melden via een bericht aan rboot@gergemkampen.nl (of bij geen gebruik van mail via de wijkouderling). In de kerkbode ziet u achter een van de diensten staan 1,5. In die dienst wordt u verwacht. U hoeft zich daarvoor niet telkens aan te melden.

Tot hoelang blijft dit gehandhaafd? Dat leest u in de volgende alinea.

Ventilatie

Mogelijk vraagt u zich af: “Had die ventilatie niet eerder aangepakt moeten worden”? De aanpak ervan was door de bouwcommissie opgenomen in het geheel van de aanpak van kerkzaal en Beukelaar. Ook is er al veel eerder overleg geweest over het totaal van het klimaatgebeuren. Het meest eenvoudig en voor de hand liggend is het om dit in een keer aan te pakken. Ook moesten we eerst weten hoe u als gemeente tegenover de voorgenomen plannen stond.

Echter, nu de zaken zich zo ontwikkeld hebben, zij we nu bezig om te bezien in hoeverre we kunnen vooruitlopen op verbetering van de ventilatie zonder kapitaalverlies in de totale aanpak. We zijn voornemens om alvast een deel van de wtw(warmteterugwinning)-installatie te laten bouwen in de kelder, waarmee je ook verse lucht (in plaats van lucht uit de kruipruimte) in de kerkzaal kunt inbrengen. Ook is nodig dat er lucht wordt afgezogen. Naast het orgel komt in de muur dan een afzuiging die via de zijruimte in de oude kosterswoning weer verder gaat.

Er zijn ontwerpen binnengekomen voor het materiaal dat geleverd moet worden, en ook is er een installateur benaderd om het totaal te installeren. We proberen als bouwcommissie op zo kort mogelijke termijn dit alles voor elkaar te krijgen, maar dan ben je al wel gauw een kleine vier maanden onderweg. Als dit alles is gerealiseerd, zijn we een stuk de goede kant op gegaan met de ventilatie, waardoor het Co-2 gehalte beter in de hand wordt gehouden. Op dat moment zullen we opnieuw bekijken wat we met de kerkdiensten kunnen doen: verder opschalen en tot hoeveel. Een en ander hangt dan natuurlijk ook af van het totaal van het covid-gebeuren inclusief besmettingen. Bij de totale aanpak van de kerkzaal kan dit systeem dan definitief afgemaakt worden.

Andere maatregelen en verenigingen

De overige maatregelen, zoals handen ontsmetten aan het begin van de dienst, blijven gehandhaafd. Kosters en hulpkosters wijzen u de weg. Let op het tijdstip op de uitnodiging per mail wanneer u wordt verwacht. Wat de verenigingen betreft: de koster heeft de instructies en u kunt zich met hem in verbinding stellen hoe een en ander kan gerealiseerd worden.

Ook in dit stadium zullen er verschillende meningen zijn over het beleid van de kerkenraad daarbij geadviseerd door de coronacommissie. Natuurlijk mag iedereen zijn mening hebben. De een vindt het te ruim, de ander vindt de verruiming niet ver genoeg gaan. Ons standpunt is, dat wij rekening willen houden met beide partijen en tegelijk ook onze verantwoordelijkheid willen nemen voor een gezonde omgeving tijdens kerkdiensten. En we hopen dat u – al bent u een andere mening toegedaan – zich desondanks schaart achter het beleid van uw kerkenraad en dat er dankbaarheid mag zijn dat we weer op meer momenten naar de kerk kunnen en mogen gaan.

De kerkenraad.