Het is verblijdend om te merken dat er steeds weer trouw oud papier wordt ingeleverd als de container er weer staat.

Juist die gestage inzameling levert over een jaar genomen een mooi bedrag aan inkomsten voor de zending op.

Weliswaar heeft de container met oude metalen dit jaar wat minder opgeleverd (€ 313,60), toch hebben we in de afgelopen maanden € 2.500 voor het werk in Bolivia en € 2.500 voor het werk in Cambodja kunnen overmaken.

Gaat u dus alstublieft door met het inleveren van oud papier en oud frituurvet (de gele container op het kerkplein)! En laat ons naast de materiële bijdrage ook vooral niet het gebed voor zending en evangelisatie vergeten!