Op D.V. 1 juli 2023 is het weer zover: de jaarlijkse zendingsdag in de Evenementenhal te Gorinchem. De zendingsdag is een bijeenkomst voor jong en oud, waar de grote opdracht van Christus aan Zijn kerk in het middelpunt staat. Zending is nooit ver weg. Alle leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten zijn immers geroepen om zending te bedrijven. Thuis of op het zendingsveld. Er moeten nog zondaren worden toegebracht en dat mag u/jou als het goed is niet onberoerd laten. Heeft het zendingswerk en hebben de zendingswerkers een plaats in uw gebeden? Gaat u op de knieën voor de onbekeerde medemens ver weg die nog nooit van de enige Naam tot behoud heeft gehoord?

In deze tijd, waarin de spanningen in de wereld toenemen en de kerk steeds meer onder druk staat, mag het zaad van het Evangelie nog worden uitgeworpen. Dat blijkt uit het thema op de zendingsdag: ‘Werp het zaad in de aarde’, naar aanleiding van de woorden van de Heere Jezus uit Markus 4: 26-29. Alle informatie over het programma, de verkoopmarkt en crèches kunt u vinden op onze website: www.zendingsdag.nl

We rekenen op uw komst!