Beste jongens en meisjes en ouders,

Aanstaande zondag (13 januari) hopen we weer te beginnen met de zondagsschool.

De kinderen worden nog in hun ‘oude’ groep verwacht. Vanuit die groep vindt de overgang naar de volgende groep plaats. Dit geldt voor de kinderen die in groep 3, 5 of 7 van de basisschool zitten.

De vertelling zal gaan over ‘het werk van Johannes de Doper’. Voor deze eerste keer hoeven jullie nog niets te leren.

Nieuwe kinderen zijn van harte welkom! Er zijn met de Kerst 8 kinderen van de zondagsschool afgegaan, dus we hopen op minstens 8 nieuwe kinderen.

Wellicht kunt u samen rijden met andere ouders.

We komen elke zondag na de ochtenddienst bij elkaar tot ca. 11.50 uur. Elke week luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel en voor elke zondag leren we een psalmversje en/of een tekstje. Als we die kennen, krijgen we een plaatje en daarmee sparen we voor bijvoorbeeld een puzzel of een boek.

De groepsindeling is als volgt:

Groep 1       Grote zaal         Basisschool groep 1/2

Groep 2a     Zaal 2              Basisschool groep 3/4

Groep 2b     Bovenzaal        Basisschool groep 5/6

Groep 3       Zaal 1              Basisschool groep 7/8

Kom gerust een keer kijken!

Zondag 20 januari gaat het over ‘Johannes en de Heere Jezus’.

Leren:

Groep 1:    Ps. 66:10a   (God… goedertierenheid)

Groep 2:    Ps. 130:2

Tekst:   Joh. 1:29b   (Zie, het … wegneemt)

Groep 3:    Ps. 130:2

Tekst:   Joh. 1:29b   (Zie, het … wegneemt)

De leiding