Bibliotheek

Welkom in de bibliotheek! Voor het lenen van boeken kunt u terecht in zaal 2 van “De Beukelaar”.

De online catalogus inzien?
Klik daarvoor hier!

Openingstijd
Woensdag van 18.45 uur – 20.30 uur. De bibliotheek is gesloten op bid- en dankdag en in schoolvakanties.

Lenen
Het lenen kost € 0,20 per boek; de uitleentermijn is drie weken. Het is mogelijk om een abonnement af te sluiten.
Bankgegevens van de bibliotheek zijn: rek. nr. NL23 RABO 0163 6714 27

Reserveren
Het is mogelijk om boeken te reserveren. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Aanwinsten: Per maand liggen er ongeveer 15 aanwinsten ter inzage.

Voor meer informatie of verlengen: stuur een e-mail