Sinds 1976 wordt er vanuit onze plaatselijke gemeente aan evangelisatie gedaan. Aanvankelijk bestond dit werk uit folderen en deur-aan-deur bezoek. De werkzaamheden hebben zich zodanig uitgebreid, dat de evangelisatiecommissie in verschillende subcommissies is opgedeeld, die ieder een eigen tak van dit werk opzetten en uitvoeren.

Voorzitter: Eric Kodde

Secretaris: Henrieke Juffer

stuur een email

Kinderevangelisatie

Van september tot mei wordt er elke woensdagmiddag van twee uur tot half vier kinderclub gehouden. De kinderclub wordt gehouden in het gebouw van St. Ceacilia, Noordweg 94. De clubmiddagen worden bezocht door kinderen uit de wijk.

Op zo’n middag wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen en een tekst opgezegd. Na het leergedeelte wordt er, als verwerking van de Bijbelvertelling, een werkstukje gemaakt.

Contactpersoon:
Mevr. H. G. Kasper-van der Horst
Tel. 038-3388262
stuur een e-mail

Tienerevangelisatie

Ben je 10 jaar of ouder, houd je van bakken (en lekker snoepen natuurlijk) en wil je wel meer weten over de Bijbel? Dan is onze bakclub vast iets voor jou.
Elke woensdagavond ben je welkom in het wijkcentrum Reyersdam aan de Reijersdijk 2 te Kampen.  We beginnen om half zeven. Samen met andere tieners en de leiding bakken we elke keer wat anders. Ook hebben we een bezinning, we denken samen na over wat God tot ons zegt in de Bijbel, er is alle gelegenheid om je vragen te beantwoorden. Om kwart over acht zijn we klaar, vaak kun je dan ook nog wat meenemen om thuis te laten proeven.

Wil je meer weten? Mail dan gerust met je vragen.
Contactpersoon:
Marlies van Duijn
stuur een e-mail

Klik hier voor alle data waarop er tienerclub is.

De Haven is het ontmoetingshuis aan de Oude Straat 230 waar verschillende evangelisatieactiviteiten plaats hebben. Onder andere worden er vanuit De Haven straatevangelisatie, Bijbeluurtje, lunch, creatief en Repair Café georganiseerd.

Contactpersoon: Eric Kodde

Informatie over activiteiten:

   

Asielzoekerswerk

In de gemeente is een commissie die zorg draagt voor het werk onder asielzoekers. Op de laatste zondag van de maand wordt een asielzoekersbijeenkomst gehouden, waarbij het Woord van God op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. We komen dan bij elkaar in ‘De Zaaier’ in IJsselmuiden. Om 16.00 uur worden de mensen opgehaald bij het OC in Dronten en om 16.30 uur begint de dienst. De meditaties worden in diverse talen vertaald. Er wordt gezongen in verschillende talen, en er is gelegenheid tot contact. Voor de  kinderen is er tijdens de bijeenkomsten een speciaal kinderprogramma. Daar wordt een Bijbelverhaal verteld, christelijke kinderliederen gezongen en een spel gespeeld of geknutseld. Het spel of het knutselen heeft meestal een relatie met het Bijbelverhaal, zodat kinderen weer terugdenken aan het verhaal.

Bij het asielzoekerswerk behoort het bezoeken van mensen in het centrum, maar ook worden asielzoekers die in ons land mogen blijven, begeleid bij verhuizingen en daarna doorverwezen naar een christelijke gemeente in de nieuwe woonplaats. Bijbels en lectuur in diverse talen zijn beschikbaar voor ieder die het nodig heeft. Namens de kerkenraad heeft ouderling Van Kranenburg de verantwoordelijkheid voor het werk.

Aanspreekpunt voor de diensten:
Dhr. D van den Noort

Schriftelijke Bijbelcursus

De schriftelijke cursus wordt via advertenties in de plaatselijke bladen gratis aangeboden. De cursisten maken een aantal lessen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Wie dat wil kan met behulp van een cd-rom studeren. Een vervolgcursus wordt in overleg met de cursusleiding en het bestuur vastgesteld. Elke cursist heeft een eigen corrector/-trice. De inhoud van de cursus is eenvoudig en gefundeerd op de Schrift.

U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen.

Kinderevangelisatie

Kinderevangelisatie

Van september tot mei wordt er elke woensdagmiddag van twee uur tot half vier kinderclub gehouden. De kinderclub wordt gehouden in het gebouw van St. Ceacilia, Noordweg 94. De clubmiddagen worden bezocht door kinderen uit de wijk.

Op zo’n middag wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen en een tekst opgezegd. Na het leergedeelte wordt er, als verwerking van de Bijbelvertelling, een werkstukje gemaakt.

Contactpersoon:
Mevr. H. G. Kasper-van der Horst
Tel. 038-3388262
stuur een e-mail

Tienerevangelisatie

Tienerevangelisatie

Ben je 10 jaar of ouder, houd je van bakken (en lekker snoepen natuurlijk) en wil je wel meer weten over de Bijbel? Dan is onze bakclub vast iets voor jou.
Elke woensdagavond ben je welkom in het wijkcentrum Reyersdam aan de Reijersdijk 2 te Kampen.  We beginnen om half zeven. Samen met andere tieners en de leiding bakken we elke keer wat anders. Ook hebben we een bezinning, we denken samen na over wat God tot ons zegt in de Bijbel, er is alle gelegenheid om je vragen te beantwoorden. Om kwart over acht zijn we klaar, vaak kun je dan ook nog wat meenemen om thuis te laten proeven.

Wil je meer weten? Mail dan gerust met je vragen.
Contactpersoon:
Marlies van Duijn
stuur een e-mail

Klik hier voor alle data waarop er tienerclub is.

De Haven

De Haven is het ontmoetingshuis aan de Oude Straat 230 waar verschillende evangelisatieactiviteiten plaats hebben. Onder andere worden er vanuit De Haven straatevangelisatie, Bijbeluurtje, lunch, creatief en Repair Café georganiseerd.

Contactpersoon: Eric Kodde

Informatie over activiteiten:

   

Asielzoekerswerk

Asielzoekerswerk

In de gemeente is een commissie die zorg draagt voor het werk onder asielzoekers. Op de laatste zondag van de maand wordt een asielzoekersbijeenkomst gehouden, waarbij het Woord van God op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. We komen dan bij elkaar in ‘De Zaaier’ in IJsselmuiden. Om 16.00 uur worden de mensen opgehaald bij het OC in Dronten en om 16.30 uur begint de dienst. De meditaties worden in diverse talen vertaald. Er wordt gezongen in verschillende talen, en er is gelegenheid tot contact. Voor de  kinderen is er tijdens de bijeenkomsten een speciaal kinderprogramma. Daar wordt een Bijbelverhaal verteld, christelijke kinderliederen gezongen en een spel gespeeld of geknutseld. Het spel of het knutselen heeft meestal een relatie met het Bijbelverhaal, zodat kinderen weer terugdenken aan het verhaal.

Bij het asielzoekerswerk behoort het bezoeken van mensen in het centrum, maar ook worden asielzoekers die in ons land mogen blijven, begeleid bij verhuizingen en daarna doorverwezen naar een christelijke gemeente in de nieuwe woonplaats. Bijbels en lectuur in diverse talen zijn beschikbaar voor ieder die het nodig heeft. Namens de kerkenraad heeft ouderling Van Kranenburg de verantwoordelijkheid voor het werk.

Aanspreekpunt voor de diensten:
Dhr. D van den Noort

Schriftelijke Bijbelcursus

Schriftelijke Bijbelcursus

De schriftelijke cursus wordt via advertenties in de plaatselijke bladen gratis aangeboden. De cursisten maken een aantal lessen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Wie dat wil kan met behulp van een cd-rom studeren. Een vervolgcursus wordt in overleg met de cursusleiding en het bestuur vastgesteld. Elke cursist heeft een eigen corrector/-trice. De inhoud van de cursus is eenvoudig en gefundeerd op de Schrift.

U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen.