Overleden

Op zondag 29 januari is in de leeftijd van 86 jaar overleden dhr. Jan Arie Verveen, sinds 25 januari 2018 weduwnaar van Hermina Johanna Verveen-Faasse. Er is gelegenheid tot condoleren D.V.…

Lees meer...

Vacature administrateur

Broeder Dokter, onze huidige administrateur van de kerk, heeft ons te kennen gegeven dat hij wil stoppen met dit werk. Vandaar dat we op zoek zijn naar gegadigden voor deze…

Lees meer...

Zondagsschool ‘Samuël’

Beste jongens en meisjes, Zondag 5 februari gaat de vertelling over ‘Door de Jordaan’ (Joz. 3, 4) Groep 1:      Ps.     74 : 15 Groep 2:      Ps.     74 : 15 Tekst:     …

Lees meer...

Oud papier

De papieropbrengst van begin januari was 4.840 kg. Per 1 januari 2023 is de vergoeding van de papieropbrengst boven de 3.000 kg door de gemeente vastgesteld op 7,5 cent per…

Lees meer...

Jeugdverenging ‘Time Deum’16+

Van harte welkom zondag 5 februari. Hielke Schilder denkt met ons na over het onderwerp ‘Psychische problematiek onder jongeren’. We beginnen om 19.45 uur en eindigen rond 21.30 uur. We…

Lees meer...

Mentoraat

Mentoraat I (voor ouders) In de achterliggende maanden zijn alle aangemelde jongeren van een mentor voorzien. Een deel van de nieuwe mentoren heeft al contact opgenomen met de ouders van…

Lees meer...

Gemengd koor ‘Asaf’

Inmiddels ligt de decembermaand weer achter ons. Het was fijn om weer een zang- en muziekavond te houden in ons eigen kerkgebouw. Op 18 januari hebben we gezongen in de…

Lees meer...

Zendingswinkel

Open op dinsdag 7 februari van 9.30 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom! zendingswinkel@gergemkampen.nl, of neem contact op voor een afspraak ( zie voor meer informatie blz. 35 van de gemeentegids).

Lees meer...