Online catechisaties vanaf 25 januari

Nu de lockdown langer duurt, willen we de catechisaties weer meer volgens het gewone programma gaan vormgeven. De catechisaties duren maximaal een half uur, omdat het risico van schermmoeheid aanwezig…

Lees meer...

Samenvatting diensten

Voor de diensten van komende zondag heeft de dominee weer een samenvatting gemaakt. Deze kunt u hieronder downloaden. Let op! Dit kan alleen als u bent ingelogd met uw account.…

Lees meer...

Aanmelden bezoek kerkdienst

Voor de diensten op de eerstvolgende zondagen hebben we de doelgroep verbreed. Eenpersoonshuishoudens en gezinnen waarvan ook kinderen tot 13 jaar deel uitmaken kunnen zich via deze website aanmelden. AANMELDEN…

Lees meer...

Wisseling penningmeesterschap diaconie

Diaken E.J. Doorn heeft per 1 januari jl. zijn werkzaamheden als penningmeester van de diaconie overgedragen aan diaken H.J. Schilder. Vele jaren heeft diaken Doorn deze taak nauwgezet uitgevoerd, we…

Lees meer...

Zangers in de eredienst

Naar aanleiding van een aantal vragen en adviezen heeft de kerkenraad onlangs besloten dat de psalmen en gezangen met ingang van zondag 24 januari gezongen zullen worden door een groepje…

Lees meer...

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een commissie die is samengesteld om ideeën te verzamelen om meer onderlinge samenkomst mogelijk te maken in deze coronatijd. Het doel is om als gemeente met elkaar…

Lees meer...

Kerkelijke bijdrage 2020

In totaal hebben 429 leden hun bijdrage overgemaakt waarvan een aantal leden het bedrag/de bijdrage meerdere keren heeft overgemaakt (waarschijnlijk als gevolg van automatisch aanvullen bij overboekingen van de omschrijving…

Lees meer...

Sinaasappelactie Jedidja

Evenals vorige jaren willen we graag weer sinaasappels verkopen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk dat de stichting Kimon doet in Guinee-Bissau. In dit land hebben ondergetekenden in…

Lees meer...

Zondagsschool ‘Samuël’

Zondag 24 januari zal de vertelling gaan over ‘Johannes de Doper en de doop van Jezus’. Zondag 31 januari zal de vertelling gaan over ‘Geen duimbreed geweken’. U kunt deze…

Lees meer...