Het verenigingsseizoen ligt weer achter ons. We mogen ook terugkijken op een mooie Bondsdag. Deze is nog terug te luisteren via de site van de VBGG.

Voor nu wensen we u een goede vakantieperiode toe. D.V. in september hopen we weer te beginnen.