Op 12 oktober is onze volgende verenigingsavond. We hebben dan een spreker uitgenodigd. Dhr. M. Floor zal voor ons een inleiding houden over ‘Ouder worden’. We hopen die avond ook een collecte te houden voor de actie ‘Beperking over grenzen’. Tijdens de PowerPointpresentatie van de VBGG heb-ben we gezien hoe schrijnend ook de omstandigheden van ouderen in de drie actiegebieden (Nigeria, Westbank en Oekraïne) zijn. Daarom deze collecte van harte aanbevolen!

We beginnen om 20.00 uur en hopen om 22.00 uur af te sluiten. Alle dames van harte welkom!

Nog nooit naar de vrouwenvereniging geweest? We kijken uit naar versterking door de jongere dames uit de gemeente om zodoende onze dienende taak binnen en buiten de kerk te kunnen blijven uitoe-fenen. Kom gerust eens een avond kijken!