Onderhoudscommissie

De commissie voor het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en de installaties heeft als taak de kerkenraad ten aanzien van het onderhoud te adviseren en in opdracht van de kerkenraad de uitvoering van het onderhoud te organiseren.

Contactpersoon:
Dhr. J. Vos
Tel. 038-3323736
stuur een e-mail