Kinderoppasdienst

Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas in het verenigingsgebouw de Beukelaar, voor de (kleine) kinderen die nog niet naar de kerk kunnen.
Deze kinderen kunnen, zonder opgave vooraf, naar de oppasdienst worden gebracht.
Er zijn twee oppaszalen, zaal 2 voor het jongere kind (0 – ± 2 jr.), en zaal 1 voor het oudere kind (± 2 jr. – ± 6 jr.)

Als een kind regelmatig de oppasdienst bezoekt, wordt van de moeder verwacht dat zij zich ook opgeeft om, van tijd tot tijd, te helpen bij het oppassen. Meisjes die de basisschool verlaten hebben kunnen zich ook aanmelden om mee te helpen. Dit wordt zeer gewaardeerd. Na aanmelding ontvangt u de “huisregels van de oppasdienst”, deze hangen ook in de speelgoedkast van de oppaszaal 2.

Als uw kind gebruik maakt van de oppas dan is het fijn als hij/zij regelmatig geld in het collectebusje kan doen om zo speel– en knutselmateriaal te kunnen aanschaffen.

Coördinatie, onderhoud en op voorraad houden van speelgoed en knutselmateriaal, wordt verzorgd door Mw. A. Kloosterman-Tromp. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bij haar terecht.

Coördinatie:

Stuur een e-mail