MENTORAAT

Uitgangspunt

De kerk heeft als taak om jongeren te binden aan de Bijbel, aan de gemeente en aan elkaar. Mentoraat in de gemeente kan hier een bijdrage aan leveren. In de gemeente probeert een mentor een goede relatie op te bouwen met een of meer jongeren. In deze relatie kan er over persoonlijke zaken worden gesproken. Daarvoor is een regelmatig contact nodig tussen de mentor en de betreffende jongere(n).

 

Doel

Het doel van mentoraat in de gemeente is om met de jongeren van de gemeente actief contact te onderhouden en zo te laten merken dat zij erbij horen. Dit voorkomt dat zij zich alleen voelen in de gemeente met de gevolgen van dien (in het ergste geval een breuk met de gemeente).

Het mentoraat wil jongeren extra aandacht en begeleiding geven in hun zoekende periode en hen zo binden aan het Woord van God, aan de gemeente en elkaar.

 

De mentoren zijn belijdende leden van de gemeente, die door de mentoraatcommissie gevraagd worden. Nodig is hart voor jongeren en een luisterend oor.

Een mentor is geen hulpverlener, opvoedingsdeskundige, pastoraal werker of ambtsdrager, maar een gewoon gemeentelid dat in het bijzonder oog heeft voor zijn/haar mentor-jongere(n).

De mentoren worden aangestuurd door de mentoraatcommisie. De mentoraatcommissie is aangesteld door de kerkenraad.

 

Invulling

De contactmomenten van de mentor met zijn/haar mentorjongeren kunnen op verschillende manieren worden ingevuld:

 

  • Wandeling, fietstochtje, schaatstochtje e.d.
  • Samen koken, auto wassen of andere dagelijkse activiteiten
  • Kort contactmomentje voor of na kerkdienst
  • Meeleven bij wel en wee
  • Kaartje sturen op de verjaardag
  • Een telefoontje/whatsappje aan begin van toetsweek/examens/tentamens
  • Een avondje met de mentor-jongeren bij de mentor thuis
  • Mentor en jongeren zetten zich samen in voor de gemeente
  • Enzovoorts

 

Gedrag mentor

De mentor houdt bij activiteiten, gedrag en uitingen zoveel mogelijk rekening met de thuissituatie van de jongere en de gewoonten in de kerkelijke gemeente. Roken en alcohol zijn niet toegestaan in de contactmomenten.

 

Jongere, ouders en mentor krijgen bovenstaande informatie en ondertekenen het.

 

De commissie bestaat nu (mei 2019) uit Gertine de Visser, Henriëtte van den Noort-Floor, Henk Jan van der Weerd en Erik.

Contactpersoon in de kerkenraad is ouderling F.J. Verweij