Meisjesvereniging

Meisjesvereniging Mirjam houdt haar verenigingsavond op dinsdag om de veertien dagen. Meisjes van groep 6, 7 en 8 zijn van harte welkom. De avond begint om 18.45 uur en eindigt om 20.15 uur. We behandelen een bijbels onderwerp, hebben pauze en maken iets creatiefs. Om de keer vragen we een meisje voor het leveren van een korte bijdrage rond een door ons vastgesteld Bijbels thema.

De contributie bedraagt € 25,00 (inclusief bondsdaguitje) voor het hele jaar.

Leiding:
Mevr. J.J. (Johanna) van Es-Maljaars
Mevr. H. (Henriët) Groothedde-Oosterom
Mevr. G.J. (Rian) Juffer
Mevr. P.H. (Helena) Visscher-van den Broek

stuur een e-mail

Jongensclub

Jongensclub Benjamin houdt haar verenigingsavond op dinsdagavond om de veertien dagen. Jongens van 8-11 jaar zijn van harte welkom om gezellig te komen knutselen. De avond begint om 18.30 uur en eindigt om 20.00 uur.

Leiding:
Dhr. T.G. (Gert) Doorn
Dhr. D. (Dries) van Dorp

Dhr. C.F. (Koos) Kasper

stuur een e-mail

12-16 jaar

Het doel van jeugdvereniging “Timotheüs” is volgens de statuten het vermeerderen van kennis van Bijbelse-, vaderlandse- en kerkgeschiedenis, het bespreken van actuele onderwerpen in het licht van de Bijbel en het versterken van de band tussen de jongeren van onze gemeente. Jongelui van 12 tot 16 jaar zijn hartelijk welkom. De -14 vereniging is bedoeld voor jongeren uit de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Jongelui uit de klassen 3 en 4 zijn welkom op de +14 vereniging. De verenigingen vergaderen één keer in de twee weken op vrijdagavond van 19.45 – 21.15 uur.

Contactpersoon:
Henk Grolleman( -14)
Johannes Visscher (+14)
stuur een e-mail

> 16 jaar

Het doel van jeugdvereniging “Time Deum” is om, met Gods Woord als richtsnoer, Bijbelse- en andere onderwerpen te bestuderen. De leden komen eens in de twee weken samen op zondagavond van 19.10 uur tot 21.30 uur. De vereniging is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar.

Contactpersoon:

stuur een e-mail

Mannenvereniging

Mannenvereniging “Jachin en Boaz” stelt zich ten doel: het onderzoek van Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Tevens komen er kerkhistorische, ethische en actuele onderwerpen aan de orde.

De vereniging heeft overigens ook een nevendoel: dienstbaar zijn als samenbindend orgaan in het midden van de gemeente. In principe wordt er iedere eerste dinsdag van de maand vergaderd van 20.00-22.00 uur. Voor exacte data zie “Ons Eigen Blad”.

Contactpersoon:
Dhr. J.W. van Meerten
stuur een e-mail

Vrouwenvereniging

Het doel van de vereniging is om samen rondom Gods Woord bezig te zijn en hierdoor de onderlinge band te versterken. Verder zijn we het hele jaar door bezig om geld in te zamelen voor zending en evangelisatie.

We vergaderen op woensdag om de veertien dagen van 20.00 – 22.00 uur. Op deze avonden worden er meditaties gelezen, Bijbelse of actuele onderwerpen gehouden en Bijbelstudies gedaan. Elk seizoen nodigen we enkele sprekers uit van verschillende stichtingen of organisaties.

Als vereniging werken we, samen met het zendingswinkeltje, in augustus ook mee aan de jaarlijkse zendingsdag in Hoogeveen.

Op de eerste zaterdag in oktober organiseren we met andere verenigingen en leden van de gemeente, de gemeentedag. De opbrengst, van de verkochte goederen op deze dag, wordt afgedragen aan zending en evangelisatie.

In april gaan we naar de Bondsdag in Veenendaal. Op de terugweg besluiten we de dag met een etentje.

Twee dames van onze vereniging brengen kennismakingsbezoekjes bij nieuwe gemeenteleden. Verder worden de leden van de vereniging actief betrokken bij o.a. zieken- en bejaardenbezoek. Rond de kerstdagen worden namens de kerkenraad en gemeente verschillende gemeenteleden bezocht en verrast met een fruitdoos, meditatieboek en/of dagboek/CD.

Presidente:
Mw. M. Kanis – de Weerd, Kampen

Secretaresse:
Mw. I.D. (Ellen) Noorland-van der Spek te IJsselmuiden

21+ jongerenvereniging

Het doel van de 21+ jongerenvereniging is het samen nadenken en het bestuderen van verschillende Bijbelse en actuele onderwerpen, met Gods Woord als leidraad. Daarnaast is de vereniging opgericht om de onderlinge betrokkenheid als jongvolwassenen in de gemeente te vergroten.

De vereniging komt eens in de 4 weken op zondagavond bij elkaar van 19.30u – 21.30 uur. Af en toe is er op zaterdagavond een gezellige avond. De vereniging is bedoeld voor jongeren van 21-35 jaar.
Voor meer informatie kan er contact opgenomen met: Josanne Mensink (secretaresse) via e-mail

Zangverenigingen

Het doel van de zangverenigingen is zich als leden te oefenen in het zingen ter ondersteuning van de gemeentezang. De vereniging omvat drie koren: gemengd koor “Asaf”, jongerenkoor “Hosanna” en het jeugdkoor “Sjaloom”.

Gemengd koor “Asaf”

Dit koor repeteert iedere maandagavond in het verenigingsgebouw van 19:45 uur tot 21.45 uur.

Dirigent

Dhr. A. Adema
Tel. 038-3320065

Jeugdkoor Sjaloom

Jeugdkoor Sjaloom zingt elke week op woensdagavond. Elke week repeteren we in de grote zaal van de Beukelaar.
Zit je in groep 3 of hoger dan ben je van harte welkom.

Dirigent
Mevr. M. Schouls-Adema
Tel. 038-3327460

Bijbelkringen

De leden van de Bijbelkringen komen bij elkaar om Gods Woord te onderzoeken. De te behandelen gedeelten worden tevoren thuis voorbereid en op de Bijbelkring besproken. De leiding ligt in de handen van de gastheer. De avonden zijn openbaar en een ieder is welkom. Datum en tijd van samenkomen staat in Ons Eigen Blad aangegeven. Er zijn vier Bijbelkringen.

Bijbelkring 1
Contactpersoon:
Fam. A. ten Brinke
Tel. 038-3315850
stuur een e-mail

Bijbelkring 2
Contactpersoon:
Mevr. E.R. Kattenberg-Altink
stuur een e-mail

Bijbelkring 3
Contactpersoon:
Mw. F.A. van Winkelen-Visser
fennieke@solcon.nl

Bijbelkring 4
Contactpersoon:
Fam. J. Brink
Tel. 038-3320700
stuur een e-mail

De ouderenmiddagen worden verzorgd door leden uit de gemeente. De data van deze ouderenmiddagen worden via de kansel en “Ons Eigen Blad” bekend gemaakt.

Door de jeugdvereniging “Time Deum” wordt er eens per jaar een ouderenreisje georganiseerd.

Contactpersoon:
Dhr. J. van Oossanen
Tel. 038-3327776
stuur een e-mail

9-12 jaar

Meisjesvereniging

Meisjesvereniging Mirjam houdt haar verenigingsavond op dinsdag om de veertien dagen. Meisjes van groep 6, 7 en 8 zijn van harte welkom. De avond begint om 18.45 uur en eindigt om 20.15 uur. We behandelen een bijbels onderwerp, hebben pauze en maken iets creatiefs. Om de keer vragen we een meisje voor het leveren van een korte bijdrage rond een door ons vastgesteld Bijbels thema.

De contributie bedraagt € 25,00 (inclusief bondsdaguitje) voor het hele jaar.

Leiding:
Mevr. J.J. (Johanna) van Es-Maljaars
Mevr. H. (Henriët) Groothedde-Oosterom
Mevr. G.J. (Rian) Juffer
Mevr. P.H. (Helena) Visscher-van den Broek

stuur een e-mail

Jongensclub

Jongensclub Benjamin houdt haar verenigingsavond op dinsdagavond om de veertien dagen. Jongens van 8-11 jaar zijn van harte welkom om gezellig te komen knutselen. De avond begint om 18.30 uur en eindigt om 20.00 uur.

Leiding:
Dhr. T.G. (Gert) Doorn
Dhr. D. (Dries) van Dorp

Dhr. C.F. (Koos) Kasper

stuur een e-mail

12-16 jaar

12-16 jaar

Het doel van jeugdvereniging “Timotheüs” is volgens de statuten het vermeerderen van kennis van Bijbelse-, vaderlandse- en kerkgeschiedenis, het bespreken van actuele onderwerpen in het licht van de Bijbel en het versterken van de band tussen de jongeren van onze gemeente. Jongelui van 12 tot 16 jaar zijn hartelijk welkom. De -14 vereniging is bedoeld voor jongeren uit de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Jongelui uit de klassen 3 en 4 zijn welkom op de +14 vereniging. De verenigingen vergaderen één keer in de twee weken op vrijdagavond van 19.45 – 21.15 uur.

Contactpersoon:
Henk Grolleman( -14)
Johannes Visscher (+14)
stuur een e-mail

> 16 jaar

> 16 jaar

Het doel van jeugdvereniging “Time Deum” is om, met Gods Woord als richtsnoer, Bijbelse- en andere onderwerpen te bestuderen. De leden komen eens in de twee weken samen op zondagavond van 19.10 uur tot 21.30 uur. De vereniging is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar.

Contactpersoon:

stuur een e-mail

> 21 jaar

Mannenvereniging

Mannenvereniging “Jachin en Boaz” stelt zich ten doel: het onderzoek van Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Tevens komen er kerkhistorische, ethische en actuele onderwerpen aan de orde.

De vereniging heeft overigens ook een nevendoel: dienstbaar zijn als samenbindend orgaan in het midden van de gemeente. In principe wordt er iedere eerste dinsdag van de maand vergaderd van 20.00-22.00 uur. Voor exacte data zie “Ons Eigen Blad”.

Contactpersoon:
Dhr. J.W. van Meerten
stuur een e-mail

Vrouwenvereniging

Het doel van de vereniging is om samen rondom Gods Woord bezig te zijn en hierdoor de onderlinge band te versterken. Verder zijn we het hele jaar door bezig om geld in te zamelen voor zending en evangelisatie.

We vergaderen op woensdag om de veertien dagen van 20.00 – 22.00 uur. Op deze avonden worden er meditaties gelezen, Bijbelse of actuele onderwerpen gehouden en Bijbelstudies gedaan. Elk seizoen nodigen we enkele sprekers uit van verschillende stichtingen of organisaties.

Als vereniging werken we, samen met het zendingswinkeltje, in augustus ook mee aan de jaarlijkse zendingsdag in Hoogeveen.

Op de eerste zaterdag in oktober organiseren we met andere verenigingen en leden van de gemeente, de gemeentedag. De opbrengst, van de verkochte goederen op deze dag, wordt afgedragen aan zending en evangelisatie.

In april gaan we naar de Bondsdag in Veenendaal. Op de terugweg besluiten we de dag met een etentje.

Twee dames van onze vereniging brengen kennismakingsbezoekjes bij nieuwe gemeenteleden. Verder worden de leden van de vereniging actief betrokken bij o.a. zieken- en bejaardenbezoek. Rond de kerstdagen worden namens de kerkenraad en gemeente verschillende gemeenteleden bezocht en verrast met een fruitdoos, meditatieboek en/of dagboek/CD.

Presidente:
Mw. M. Kanis – de Weerd, Kampen

Secretaresse:
Mw. I.D. (Ellen) Noorland-van der Spek te IJsselmuiden

21+ jongerenvereniging

Het doel van de 21+ jongerenvereniging is het samen nadenken en het bestuderen van verschillende Bijbelse en actuele onderwerpen, met Gods Woord als leidraad. Daarnaast is de vereniging opgericht om de onderlinge betrokkenheid als jongvolwassenen in de gemeente te vergroten.

De vereniging komt eens in de 4 weken op zondagavond bij elkaar van 19.30u – 21.30 uur. Af en toe is er op zaterdagavond een gezellige avond. De vereniging is bedoeld voor jongeren van 21-35 jaar.
Voor meer informatie kan er contact opgenomen met: Josanne Mensink (secretaresse) via e-mail

Zangverenigingen

Zangverenigingen

Het doel van de zangverenigingen is zich als leden te oefenen in het zingen ter ondersteuning van de gemeentezang. De vereniging omvat drie koren: gemengd koor “Asaf”, jongerenkoor “Hosanna” en het jeugdkoor “Sjaloom”.

Gemengd koor “Asaf”

Dit koor repeteert iedere maandagavond in het verenigingsgebouw van 19:45 uur tot 21.45 uur.

Dirigent

Dhr. A. Adema
Tel. 038-3320065

Jeugdkoor Sjaloom

Jeugdkoor Sjaloom zingt elke week op woensdagavond. Elke week repeteren we in de grote zaal van de Beukelaar.
Zit je in groep 3 of hoger dan ben je van harte welkom.

Dirigent
Mevr. M. Schouls-Adema
Tel. 038-3327460

Bijbelkringen

Bijbelkringen

De leden van de Bijbelkringen komen bij elkaar om Gods Woord te onderzoeken. De te behandelen gedeelten worden tevoren thuis voorbereid en op de Bijbelkring besproken. De leiding ligt in de handen van de gastheer. De avonden zijn openbaar en een ieder is welkom. Datum en tijd van samenkomen staat in Ons Eigen Blad aangegeven. Er zijn vier Bijbelkringen.

Bijbelkring 1
Contactpersoon:
Fam. A. ten Brinke
Tel. 038-3315850
stuur een e-mail

Bijbelkring 2
Contactpersoon:
Mevr. E.R. Kattenberg-Altink
stuur een e-mail

Bijbelkring 3
Contactpersoon:
Mw. F.A. van Winkelen-Visser
fennieke@solcon.nl

Bijbelkring 4
Contactpersoon:
Fam. J. Brink
Tel. 038-3320700
stuur een e-mail

Ouderenmiddagen

De ouderenmiddagen worden verzorgd door leden uit de gemeente. De data van deze ouderenmiddagen worden via de kansel en “Ons Eigen Blad” bekend gemaakt.

Door de jeugdvereniging “Time Deum” wordt er eens per jaar een ouderenreisje georganiseerd.

Contactpersoon:
Dhr. J. van Oossanen
Tel. 038-3327776
stuur een e-mail