Poortkerk naar buiten

In 2016 heeft de kerkenraad van onze gemeente een commissie benoemd die aanvankelijk als “commissie buurtwerk” bekend was. Al vrij snel hebben wij een definitieve naam gekozen, namelijk de commissie “Poortkerk naar Buiten”.

De commissie is tevens een overkoepelend orgaan van andere activiteiten die gehouden worden t.b.v. onze medemens. Dit betreft vooral de minder bedeelde mensen in onze stad, maar ook wel ouderen en in sommige gevallen ook asielzoekers.

We streven er naar om voorlopig 2 keer per jaar een zogenoemde “Dag voor de ander” te organiseren, in samenwerking met de stichting Present. 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar. Daarnaast organiseren we voor de kerst een outreach in de stad.

Met deze regelmaat zal er door de commissie een oproep gedaan worden om vrijwilligers te werven voor activiteiten die plaatsvinden. Berichtgeving hierover komt in Ons Eigen Blad, in de agenda van de website, op Facebook en mogelijk ook op Instagram. Opgeven kan via deze link. (Deze werkt alleen wanneer u een melding krijgt via OEB, FB of per mail)

 

Commissieleden zijn:

  • Cor van ’t Hof
  • Kees van Duijn
  • Adrianne Schilder
  • Leanne Sinke

Het mailadres van deze commissie