Zendingscommissie

Over de organisatie van het zendingswerk staat uitgebreide informatie in het kerkelijk jaarboek. Er is een deputaatschap en een landelijke zendingscommissie; er zijn ook rayon zendingscommissies en plaatselijke zendingscommissies.

De werkzaamheden van de plaatselijke zendingscommissie in Kampen zijn voornamelijk: het innen van geld, verspreiding van de zendingsagenda’s, het organiseren van zendingsavonden en het regelen van bijzondere activiteiten.

De inzameling van het geld wordt voor een belangrijk deel verzorgd door collectanten. Zij bezoeken om de week de gemeenteleden. Als u één of meer kinderen in groep 1 t/m 8 van de Groen van Prinstererschool hebt, komt er geen collectant bij u aan huis. Het zendingsgeld kan in dat geval aan de kinderen worden meegegeven; het wordt ’s maandags in de klas opgehaald.

Leden buiten de stad worden niet bezocht door collectanten. Zij kunnen een huisbusje krijgen.

Contactpersoon: mail