Ontstaan

De gemeente van Kampen is één van de oudste kruisgemeenten in ons land. Het ontstaan ervan is nauw verbonden aan de persoon van oefenaar Dirk Hoksbergen. Hoksbergen werd op 4 juni 1835 door ds. H. de Cock als ouderling in Kampen bevestigd. Tevens werd er toen een gemeente geïnstitueerd in het huis van grutter Roelof Nijhuis in de Buiten Nieuwstraat 36.
In 1838 kwam Kampen buiten het verband van Christelijke Afgescheiden Gemeenten te staan. Men vormde toen aanvankelijk met een aantal andere gemeenten de Gereformeerde Kerken onder het Kruis.
In 1840 kwam men echter op zichzelf te staan en nam men de naam Dordts gereformeerde gemeente aan. Hoewel de gemeente in 1907 meeging met de vereniging van de Kruisgemeenten en de Ledeboeriaanse Gemeenten, werd deze naam pas in 1913 losgelaten.

Gebouw

Oorspronkelijk vergaderde de gemeente van Kampen in de Hofstraat. In het voorjaar van 1850 wist men echter voldoende geld bijeen te brengen om een brouwerij op de Burgwal te kopen en die als kerk in te richten. Deze kerk is in Kampen en omgeving beter bekend geworden als de “klumpieskarke”, vermoedelijk omdat er vele boeren op de klompen naar de kerk gingen.

Op 18 september 1951 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen door ds. A. Verhagen. Hij sprak daarbij over 1 Koningen 8:29: “Dat Uwe ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis.” Het kerkgebouw telt ongeveer 1100 zitplaatsen. Het gebouw is ontworpen door prof. Lansdorp, die toentertijd supervisor was van de gemeente Kampen. De totale bouwkosten bedroegen ca. € 136.000 (ƒ 300.000,-).
In 1984 is, in verband met de uitbreiding van de kerkelijke activiteiten, het verenigingsgebouw “De Beukelaar” gebouwd. Daardoor ontstond meer vergaderruimte voor de vele verenigingen.

Restauratie

In het voorjaar van 1999 is het interieur van de kerk grondige opgeknapt. De totale kosten van deze opknapbeurt (ruim € 181.500) (ƒ 400.000,-) bedroegen meer dan de totale kosten van het kerkgebouw in 1951.
De vijftig jaar oude banken zijn door de gemeenteleden schoongemaakt en voorbereid voor een professionele schilderbeurt. De lichtgele en iets donkergele tinten die op de wanden zijn aangebracht alsmede de lichtgrijze tinten om de ramen met de lichte gordijnen geven het gebouw een geheel andere sfeer dan voorheen.
Dit geldt ook voor de details rondom de pilaren en opliggende vlakken op de balkonranden waardoor het interieur meer uitstraling heeft gekregen. Links en rechts van de kansel zijn muurschilderingen aangebracht. Centraal in de eredienst is de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten. Aan de linkerzijde is het Woord afgebeeld met de symbolen A en Ω, de “Alpha” en de “Omega”. Aan de rechterzijde zijn de sacramenten weergegeven in de symbolen van water, brood en wijn. Op zondag 28 maart 1999 is het kerkgebouw door ds. B. van der Heiden weer in gebruik genomen. Hij gebruikte daarbij dezelfde tekst als ds. Verhagen in 1951.

Predikanten

De volgende predikanten hebben onze gemeente gediend:

 • (Lerend) ouderling D. Hoksbergen (1838 – 1870)
 • Ds. E. Fransen (1871 – 1886)
 • Ds. D. Wijting (1888 – 1889)
 • Ds. A. Janse (1893 – 1898)
 • Ds. D. C. Overduin (1904 – 1906)
 • Ds. J. Vreugdenhil (1932 – 1938)
 • Ds. H. Ligtenberg (1939 – 1942)
 • Ds. J. Vreugdenhil (1943 – 1944) 2e maal
 • Ds. A. Verhagen (1947 – 1955)
 • Ds. J. van Haaren (1958 – 1961)
 • Ds. P. Honkoop (1965 – 1994)
 • Ds. B. van der Heiden (1996 – 2000)
 • Ds. J. J. Tanis (2005 – 2010)
 • Ds. J. IJsselstein (2013-2017)
 • Ds. D.W. Tuinier (2018- heden)

Leden

De gemeente telt 1570 leden (01-01-2020), veelal woonachtig in Kampen en het naburige IJsselmuiden. Onder de gemeente ressorteert de evangelisatiepost Leeuwarden.