Velen menen dat sinds de invoering van de Bijstandswet de taak van de diaken min of meer heeft afgedaan. Niets is echter minder waar. Nog steeds wordt steun verleend aan hen die het nodig hebben, bijvoorbeeld bij ziekte, werkeloosheid en waar andere financiële zorgen zijn. Ook vragen zaken als gehandicaptenzorg, gezinszorg, maatschappelijk werk en bejaardenzorg veel geld en werk. Regelmatig, ongeveer één keer in de vier weken, houden de diakenen vergadering voor allerlei diaconale zaken. Onder het kopje “contact” vindt u de contactgegevens van de scriba van de diaconie.