Familie Uijl in Santa Crus, Bolivia

Voor het laatste nieuws : nieuwsbrief april 2023

Hallo,

Wij zijn Guido en Eline, Len, Anneruth, Jozua, Marthe en Abigail Uijl – van der Spek. 

In april 2013 zijn wij uitgezonden naar Santa Cruz, Bolivia. Hier werken wij voor de zending van onze (Ger. gem.) zustergemeente in Noord Amerika, de North American General Mission.

Eerder hebben we 5 jaar voor Oikonomos in Bolivia gewerkt. Van 2010 tot 2013 hebben we in Grafhorst gewoond, en zijn we lid geworden in de gemeente van Kampen. Onze vier oudste kinderen zijn in Bolivia geboren. En Abigail is op onze laatste verlof (2015) in Nederland geboren!

Santa Cruz is een miljoenenstad met heel veel chaos. Chaos op de wegen, chaos in relaties, en ook chaos kerkelijk gezien. In Santa Cruz zijn heel veel kerken, Rooms katholiek maar ook steeds meer charismatische groepen en allerlei sekten. Er heerst grote verwarring onder veel mensen. Bijna iedereen gelooft wel in God, maar wat precies de waarheid is?? De bijbel wordt helaas bijna niet gelezen, mensen volgen vaak hun leider. Maar helaas vinden vele leiders (dominees, apostelen, profeten) de macht en het geld belangrijker dan het Woord van God… en zo worden velen misleid.

Onze zending, onze kerk probeert in het midden van deze chaos het geluid van een gezonde, bijbelse leer te laten klinken! Onze boekwinkel is een belangrijke schakel voor veel mensen geweest om onze gemeente te bezoeken. Vooral veel jong volwassenen komen (vaak via internet) tot de ontdekking dat de bijbelse waarheid anders is dan ze dachten. Op zoek naar een bijbelse leer, komen ze uiteindelijk vaak uit bij onze gemeente. Volgens velen is onze kerk de enige kerk in Santa Cruz waar de bijbelse waarheid wordt geleerd.

Bij de ontdekking van onze gemeente zijn veel zoekende mensen enthousiast! Het vervolg is alleen voor velen een worsteling. Mensen zijn niet gewend om trouw de samenkomsten te bezoeken, niet gewend aan een bijbelse levenstijl, en ‘serieuze’ kerkdiensten. Mooie leer, maar in de praktijk houden velen het bij hun zelfgekozen leven. Onze kerk is heel wat minder aantrekkelijk dan andere kerken in Santa Cruz, waar een band met muziek en dans en allerlei attracties de aandacht trekken. Het is zoeken om de mensen ‘vast te houden’. Om echt gemeente te vormen hebben we elkaar nodig! We hebben mensen nodig die trouw zijn! Die de bijbel in de praktijk willen brengen, door als lichaam van Christus te functioneren…

Een groep van ongeveer 35 mensen komt iedere zondag trouw bij elkaar. En langzaam zien we een groei in de gemeente. De Heere werkt! Verder zijn er veel onregelmatige bezoekers.

Een belangrijk deel van Guido’s werk is verbonden met de kerk: zondagse diensten verzorgen, catechisatie geven, pastorale bezoekjes doen. Taken daarnaast: evangelisatie, overzicht van de boekwinkel, bestuur van onze school in Loma Alta en het project met de studenten. Wij wonen naast het studentenhuis, waar op dit moment 10 studenten wonen die allerlei verschillende studies in de stad volgen. De studenten komen van het platteland (Loma Alta). Wij begeleiden deze studenten en hebben 2x per week een avondsluiting met hen.

Eline is naast het zijn van moeder betrokken bij het vrouwen en kinderwerk, en het studentenproject doen we voor een gedeelte ook samen.

Dit is een kleine samenvatting van ons werk…

Met ons gezin gaat het goed! De kinderen gaan naar een internationale (Engelstalige) school en hebben het goed naar hun zin. We voelen ons gezegend.

Het een dagelijkse zoeken om dicht bij de Heere te leven, trouw te zijn in gebed en bijbel lezen, om alleen alles van Hem te verwachten. We hebben al vaak ervaren dat de Heere zelf Zijn kerk vergadert, ook hier! En wat een zegen als wij daarvoor gebruikt mogen worden en mogen zien dat de Heere nog steeds mensen opzoekt en verandert. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen!

Hartelijke groeten,

Familie Uijl.

Ons postadres:
Familie G. Uijl
Mision General de Norte America
Casilla 5728
Santa Cruz, Bolivia

Adres NAGM (North American General Mission)
Mr. J. Van Brugge, Administrator
377 Poldon Drive
Norwich Ontario
Canada NOJIPO

Contactpersonen in Nederland: Martin en Corina Holtland, IJsselmuiden.