Datum06-06-2024
Aanvang19:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingVoorbereiding Heilig Avondmaal

Ps. 17 : 4, 8

Matth. 5 : 1 – 16

Ps. 16 : 3, 6
Ps. 63 : 1, 2, 3, 1e tussenzang
Ps. 146 : 4, 5, 6, 2e tussenzang
Gebed des Heeren : 10, slotzang

“Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelven voor God verootmoedigen, en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen: Barmhartige God en Vader, wij bidden U dat Gij in dit Avondmaal (waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van den bitteren dood van Uw lieven Zoon Jezus Christus) door Uw Heiligen Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven opdat onze bezwaarde en verslagen harten met Zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met Hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse Brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden; en dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven, en zó waarachtiglijk het Nieuwe en eeuwige Testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of Gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmermeer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als Uw lieve kinderen en erfgenamen.”

Gebed om de Heilige Geest

  1. De Heilige Geest, Die u leert uzelf over te geven aan Jezus Christus
  2. De Heilige Geest, Die u voedt met Jezus Christu
  3. De Heilige Geest, Die u verzekert van Gods Vaderlijke zorg en liefde

Terug