Datum07-03-2024
Aanvang19:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingVoorbereiding Heilig Avondmaal

Ps. 133 : 1, 2, 3

Joh. 13 : 1 – 17

Ps. 79 : 4, 7
Ps. 34 : 9, tussenzang
Ps. 119 : 3, 17, 32, slotzang

“Daarbenevens, dat wij ook door dien Geest onder elkander, als lidmaten van een lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden; gelijk de heilige apostel spreekt: Een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels……tot en met ….. Amen.”

 Het Heilig Avondmaal, een gemeenschapsmaaltijd

  1. Gemeenschap met Christus
  2. Gemeenschap met elkaar
  3. Gemeenschap in de praktijk
Terug