Datum30-11-2023
Aanvang19:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingVoorbereiding Heilig Avondmaal

Ps. 62 : 1

Zondag 28

Ps. 62:4

Psalm 23

Ps. 23 : 1, 2, 3

Ps. 31 : 15, tussenzang

Ps. 119 : 3, slotzang

Uit deze inzetting des Heiligen Avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij, dat Hij ons geloof en betrouwen op Zijn volkomen offerande (Die eenmaal aan het kruis geschiede is) als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar Hij onzen hongerigen en dorstigen zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is.

Want door Zijn dood heeft Hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen, en ons de levendmakende Geest verworven, opdat wij door die Geest, Die in Christus als in het Hoofd en in ons als Zijn lidmaten woont, met Hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al Zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden

  1. de gemeenschap met Christus
  2. de Geest van Christus
  3. de grond in Christus
Terug