Datum10-09-2022
Aanvang19:00
Voorgangerds. D.W. Tuinier

Ps. 25 : 8

Psalm 143

Ps. 22 : 13

Ps. 143 : 2, 11, tussenzang

Ps. 36 : 2, slotzang

Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het Avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde ware.

Want wij komen niet tot dit Avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in ons zelven volkomen en rechtvaardig zijn; maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelven in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen.

Terug