Datum11-03-2023
Aanvang19:00
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingVoorbereiding Heilig Avondmaal

Ps. 77 : 7

Jesaja 53

Ps. 77 : 8

Ps. 35 : 1, tussenzang

Ps. 89 : 7, slotzang

 

Het doel van het HA

Ten andere, laat ons nu ook overdenken, waartoe ons de Heere Zijn Avondmaal heeft ingezet; namelijk, dat wij zulks doen zouden tot Zijn gedachtenis.

Maar aldus zullen wij Zijner daarbij gedenken: Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften, die den voorvaderen in het Oude Testament van den beginne af geschied zijn) van den Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, den toorn Gods (onder welken wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken) van het begin Zijner menswording tot het einde Zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen…en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der Goddelijke wet voor ons heeft vervuld;

Tweeërlei doel van het Heilig Avondmaal:

  1. aan de Heere Jezus Christus gedenken
  2. op de Heere Jezus Christus vertrouwen
Terug