Datum01-01-2023
Aanvang15:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier

HC 50

Ps. 37 : 2
Ps. 37 : 3

Exodus 16 : 1 – 21

Ps. 67 : 1, 3
Ps. 146 : 3, 1e tussenzang
Gebed des Heere  : 5, 2e tussenzang
Gebed des Heeren : 10, slotzang

HC 50 Vraag 125: Welke is de vierde bede?

Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Het gebed om ons dagelijks brood

1. het is een afhankelijk gebed.
2. een gemeenschappelijk gebed
3. gebed om de Heere Jezus, het Brood des levens

Terug