Datum01-10-2023
Aanvang15:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingHeilige Doop

De extra collecte is vandaag voor het deputaatschap Israël

Ps. 84 : 1
Ps. 81 : 12

Ezra 3 : 1 – 7

Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 63 : 2, 3
Ps. 119 : 45, slotzang 

Het altaar gebouwd

Tekst: Ezra 3 vers 2b”Zij bouwden het altaar des Gods van Israël, om daarop brandofferen te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, den man Gods.

Terug