Datum02-04-2023
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingBevestiging ambtsdragers Tolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag voor het deputaatschap Evangelisatie

Ps. 118 : 7
Ps. 43 : 3

Psalm 62

Ps. 62 : 1, 4
Ps. 18 : 9
Ps. 27 : 7
Ps. 123 : 1

  1. Stil zijn tot God (1 – 3, 6 – 8)
  2. Vijandschap tegen God (4, 5)
  3. Vertrouwen op God (9 – )
Terug