Datum02-10-2022
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

Ps. 84 : 4

Tien geb : 9

Psalm 84

Psalm 118 : 3, 4

Ps. 84 : 5, 1e tussenzang

Ps. 84 : 6, 2e tussenzang

Ps. 128 : 1, 4, slotzang

 

Tekst: vers 9 – 13

HEERE, God der heirscharen, hoor mijn gebed; neem het ter ore, o God Jacobs. Sela. O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden

Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.

Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.

HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt

 

1. Een gebed met een pleitrond, 10

2. Een onberouwelijke keus, 11

3. Een heerlijke vergelijking, 12

4. Een zalige wetenschap, 13

 

Terug