Datum03-04-2022
Aanvang18:30
OmschrijvingLeesdienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor het dep. Evangelisatie

Ps. 95:1
Geloofsbelijdenis
Ps. 95:5

1 Johannes 1

Ps. 103:2, 4 ,7
Ps. 51:1
Ps. 98:2, 4

Het reinigende bloed van Jezus Christus– 1 Johannes 1:7b – lijdenstijd

Terug