Datum03-03-2024
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingVoorbereiding Heilig Avondmaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor de kerkbibliotheek

Ps. 73 : 13
Avondzang vers 1, 7

Matth. 27 : 1 – 10
Lukas 22 : 54 – 62

Ps. 106 : 2, 3
Ps. 26 : 2, tussenzang
Ps. 116 : 1, 2, 3, slotzang

Tekst:”En .. hij… verworgde zichzelven” (Mt. 27:5), “En Petrus naar buitengaande weende bitterlijk,”( Luk. 22: 62)

Petrus, Judas en Jezus

  1. Een scherpe tegenstelling
  2. Een ernstige waarschuwing
  3. Jezus borgtochtelijke liefde
Terug