Datum08-01-2023
Aanvang15:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingHeilige Doop

De diaconale collecte is voor de vluchtheuvel de extra collecte voor het  verbouwfonds

Ps. 81 : 11, 12
Ps. 22 : 16

Markus 1 : 1 – 8

Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 119 : 3
Ps. 119 : 86, slotzang

Tekst: Markus 1 : 8

Tweeërlei doop

  1. Dopen met water
  2. Dopen met de Heilige Geest
Terug