Datum12-03-2023
Aanvang15:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingNabetrachting Heilig Avondmaal

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor DMZ. De extra collecte is vandaag voor de kerkbibliotheek

Ps. 98 : 2
Ps. 32 : 6

Koloss. 2 : 1 – 15

Ps. 118 : 1, 7, 8
Ps. 103 : 1, 6, tussenzang
Ps. 104 : 17, slotzang

Koloss 2 vers 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.

Wandelen in Christus Jezus

  1. Christus Jezus ontvangen
  2. Uit Christus Jezus leven

 

Terug