Datum13-08-2023
Aanvang09:30
Voorgangerds. R.A.M. Visser

De extra collecte is vandaag voor de Evangelisatie Leeuwarden

Ps. 108:1
10 Geb.:9

Handelingen 13:1-12

Ps. 111:2, 3 en 6
Ps. 40:8
Ps. 52:6 en 7

Tekst: Handelingen 13 vers 12: “Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des
Heeren.”

Thema: Het begin

  1. Gods leiding
  2. Gods weg
  3. Gods werk
Terug