Datum19-03-2023
Aanvang09:30
OmschrijvingLeesdienst

De extra collecte is vandaag voor het onderhoudsfonds

Ps. 116:4 en 8
Ps. 128:1

Jesaja 52 :13  –  Jesaja 53

Ps. 22: 1 en 11
Ps. 16:6
Ps. 2:2
Ps. 85:4

Tekst : Jesaja 52 : 13-15 “Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; Alzo zal Hij vele heidenen besprengen , ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.”

Het werk van de Knecht des Heeren.

  1. Het zal voorspoedig zijn.
  2. Het zal vernederend zijn.
  3. Het zal vruchtdragend zijn.
Terug