Datum19-03-2023
Aanvang15:30
OmschrijvingLeesdienst

De extra collecte is vandaag voor het onderhoudsfonds

Ps. 33:11
Ps.1: 1 en 3

Johannes 13: 1-30

Ps. 139: 1, 12, 13
Ps. 139:14
Ps. 25: 4

Tekst: Johannes 13:21 “Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.”

Christus zoekt ernstig de redding van onbekeerde personen die aan Zijn tafel gaan zitten.

  1. Zij volmaakte kennis van hem.
  2. Zijn bezorgde liefde voor hem.
Terug