Datum19-05-2024
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingEerste Pinksterdag

De extra collecte is vandaag bestemd voor het Deputaatschap Zending

Ps. 118 : 12
Ps. 118 : 13, 14

Spr. 1 : 20 – 33
Hand. 2 : 1 – 13

Ps. 72 : 4, 5
Ps. 81 : 4, 9, 1e tussenzang
Ps. 95 : 2,3, 4, 2e tussenzang
Ps. 117, slotzang

Teksten: Spreuken 1: 23 m “zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten” Hand. 2 vers 4 :”En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” 

de Opperste Wijsheid

  1. roept
  2. belooft
  3. vervult
Terug